วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กลอนแนะนำตัว

         นราธิปชื่อเพราะเสนาะหู           
เพ่งพิศอยู่คู่ตัวมานานหลาย
มีพ่อแม่อยู่ครบพลอยสุขกาย                
ท่านทั้งหลายจงจำไว้อย่าลืมนา

         เรียนอยู่ที่บูรพาถิ่นบางแสน
ในดินแดนศูนย์รวมการศึกษา
เริ่มแต่งกลอนตั้งแต่เล็กจนโตมา
เพราะศรัทธาในความเพราะของบทกลอน
       ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น